آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 116
موضوع‌ها: 63
اعضا: 123
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/44
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/24
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/46
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/94
تعداد موضوعات هر عضو: 0/51
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/84
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: akbarahmadsami
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 5/69%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: مشاوره و پاسخ به سوالات در زمینه بن سای (با 15 ارسال , 4 موضوع)
برترین معرف‌ها: admin (3 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
مشاوره در زمینه نگهداری بن سای (11 پاسخ)
قلمه چوب سخت (1 پاسخ)
قلمه چوب سخت (1,209 بازدید)
قلمه چوب نیمه سخت (693 بازدید)
معرفی انواع فیکوس (رتوزا، جینسینگ، بنجامین، میکروفیلا و ... ) (686 بازدید)
دسته‌بندی بونسای از نظر اندازه (671 بازدید)
مزایای قلمه و انواع آن (640 بازدید)
معرفی بیماری های معمول بونسای (622 بازدید)
موزه‌های معروف بن سای در جهان (603 بازدید)
قلمه چوب نرم (589 بازدید)
آشنایی با بونسای (بونسای چیست؟) (568 بازدید)
پرورش بونسای از بذر (549 بازدید)
نحوه و میزان آبیاری بونسای (511 بازدید)
نحوه انتخاب بن سای مناسب (506 بازدید)
تاریخچه بن سای (474 بازدید)
نحوه شناسایی و پیشگیری از بیماری های بنسای ها (444 بازدید)
لطفا از این نوع بونسای غیرواقعی نخرید! (جینسینگ) (434 بازدید)