قسمت دوم آیتم آموزش بونسای در برنامه عصر خانواده شبکه دو ، دوشنبه مورخ 30 مرداد ماه 1396

کارشناس مهندس علیرضا خورشیدی

مدرس و پژوهشگر بن سای، مدیریت موسسه گل و گیاه بونسای ایرانی
موضوع : معایب گیاه جینسینگ، درختچه جینسینگ چیست، آیا بونسای هست یا خیر؟
چرا جینسینگ یک بونسای مناسب به حساب نمی آید؟


https://t.me/iranibonsai_ch
09102004282

2-مشکلات گیاه جینسینگ

محتوایی برای نمایش وجود ندارد !