انجمن آموزشی بونسای ایرانی (تالار گفتمان و انجمن های آموزش بن سای)
دسته‌بندی بونسای از نظر اندازه - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن آموزشی بونسای ایرانی (تالار گفتمان و انجمن های آموزش بن سای) (https://iranibonsai.com/forums)
+-- انجمن: انجمن بونسای ایرانی - علیرضا خورشیدی (https://iranibonsai.com/forums/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: آشنایی با بن سای (https://iranibonsai.com/forums/forumdisplay.php?fid=3)
+--- موضوع: دسته‌بندی بونسای از نظر اندازه (/showthread.php?tid=145)دسته‌بندی بونسای از نظر اندازه - admin - 2016/10/21

درختان در طبیعت در شرایط و موقعیت مختلفی رشد میکنند. بعضی از آنها عوامل رشد مناسب را در اختیار دارند در حالی که برخی از گیاهان در کوهستانها و مناطق شیبدار یا در کنار دریا و بادهای تند رشد میکنند. به همین دلیل مجبورند در برابر این عوامل نامساعد مقاومت کنند. این مبارزه، باعث تغییر شکل در گیاه میشود و شکلهای گوناگونی که غیرقابل شمارش هستند؛ پدید می آید. در یک بونسای خوب، سعی میشودکه از اشکال اصلی که در طبیعت وجود دارد تقلید شود. برای انتخاب شیوه بونسای آگاهی از طبقهبندی آنها ضروری است.
دسته بندی بونسای
بونسای مینیاتوری : کوچکتر از 15 سانتی متر
بنسای کوچک : بین 15 تا 32 سانتی متر
بونسای متوسط: بین 32 تا 60 سانتی متر
بنسای بزرگ: بیشتر از 60 سانتی متر
نکته مهم :
اندازه یک بن سای باید با اندازه یک درخت روییده شده در طبیعت متناسب باشد . برای مثال بوته هایی مانند رزهای پا کوتاه یا شاه پسند درختی ؛ وقتی به رشد کامل می رسند ۵/۰ تا ۲ متر ارتفاع دارند . بنابراین برای بن ساهای مینیاتوری یا کوچک متناسب هستند . درختانی که در طبیعت ارتفاع آنها به ۲ تا ۴ متر می رسد ؛ مثل ختمی درختی برای بن ساهای متوسط مناسب هستند . درختانی که تا ارتفاع زیادی رشد می کنند مثل چنار ؛ کاج ها و .......... برای بونساهای بزرگ مناسب هستند