چگونگی شناسایی،‌ پیشگیریِ، و درمان بیماریهای بونسای

بیماریهای درختان بونسای میتواند برای گیاه شما بسیار خطرناک و مرگبار باشد. با شناسایی علایم بیماری و درمان زودهنگام میتوانید شانس بهبود گیاه را افزایش داده و از پخش شدن علت بیماری جلوگیری کنید. برخی درختان نسبت به برخی دیگر به بیماری یا قارچ خاصی مستعدتر هستند، بنابراین اهمیت دارد که در مورد گونه ای که دارید تحقیق کنید و بدانید کدام بیماریها برای نوع گیاه شما شایع تر است.
 

دلایل و پیشگیری از بیماریهای بونسای

زمانی که بدانید چه عاملی موجب بیماریهای مختلف در درختان بونسای میشود ، سالم نگه داشتن گیاهتان بسیار آسانتر خواهد بود چرا که پیشگیری بهتر از درمان است.
نگهداری نامناسب میتواند به درخت شما استرس وارد کرده و یا آنرا بیمار و یا نسبت به عوامل بیماریزا مستعد نماید.
احتمال اینکه یک گیاه سالم و قوی دچار ویروس و یا قارچ یا کپک شود بسیار کمتر است. بنابراین بهترین پیشگیری این است که مواد مورد نیاز برای سلامتی بونسای خود را تامین کرده و از آن در مقابل باکتریها و بیماریها محافظت کنید. به این صورت که:
درخت بونسای خود را تمیز و عاری از گردو خاک و الودگی نگه دارید.
برگها، گلبرگها و میوه هایی که افتاده اند را از خاک تمیز کنید.
نور کافی و هوای تازه فراهم کنید.
هر زمان گیاه لازم داشت گلدان را تعویض نمایید.
از کود صورت صحیح استفاده نمایید.
از تکنیک مناسب برای هرس استفاده کرده و پس از آن از چسب هرس استفاده نمایید.

شناسایی بیماری ها و درمان