بیماری لک سیاه :

این قارچ اغلب به برگها حمله میکند و بصورت نقطه ها و یا لکه های سیاه روی برگها ظاهر میشود. سرانجام این برگها زرد و پژمرده شده و خواهند افتاد. زمانی که برگی مبتلا شد باید از گیاه جدا شود تا از ابتلای بقیه برگها جلوگیری شود.با یک قارچکش برگهای سالم را اسپری نمایید. از آنجایی که آب هاگها را به سایر بخشهای گیاه منتقل میکند لذا اهمیت دارد تا زمانی که تمام نواحی آلوده را از گیاه جدا نکرده اید آنرا آبیاری نکنید.
بیماری لک سیاه در بونسای و گیاهان زینتی
 
 
بیماری لک برگ :
مشابه با لک سیاه، این قارچ بستگی به گونه لکهای سفید،‌سیاه، قهوه‌ای و یا خاکستری در برگها، سرشاخه ها و یا شاخه ها ایجاد میکند. معمولا لکه در ابتدا سفید بوده و بعد با پیشرفت بیماری تغییر رنگ داده و تیره میشود. سرانجام برگ پژمرده شده و میمیرد. هر برگ، شاخه، یا میوه مبتلا شده باید فورا از گیاه جدا شود و برگهای سالم با قارچکش اسپری شوند.
بیماری لک برگ در گلهابیماری لک برگ در بونسای
 
کپک :
این قارچ در محیطهای مرطوب با نور ناکافی و تهویه ضعیف ایجاد میشود. موادی سفید یا سیاه روی برگها، ساقه و یا شاخه ها ظاهر میشوند و میتوانند موجب تغییر شکل و رنگ ، از بین رفتن قدرت رشد و پس مرگ شوند. بایستی هر برگ، شاخه، یا میوه مبتلا شده باید فورا از گیاه جدا شود و برگهای سالم با قارچکش ‏اسپری شوند‏. گاهی کپک سیاه میتواند ناشی از هجوم شپشه و یا حشره لاک زا باشد. حشره را با دست و یا آفتکش ملایم از بین برده و پس از جداکردن بخشهای آلوده از قارچکش استفاده شود و سپس گیاه در محلی با نور مناسب و تهویه کافی قرار گیرد.
درمان بیماری کپک بونسایمریضی کپک در گیاهان زینتی
 
تصویر هجوم حشره لاک زا و شپشه به گیاه:
تصویر شپشک روی گیاهبیماری و حمله شپش و آفت به گیاهان
 
زنگ گیاهی :
این بیماری قارچی در رنگهای زرد، قهوه‌ای، نارنجی، بصورت برجستگیهایی در سطح زیرین برگ خود را نشان میدهد. سرانجام برگها حلقه ای شده و می افتند. اگر چه زنگ گیاهی معمولا مرگبار نیست اما میتواند خسارات شدیدی به درخت شما وارد نماید. حذف نواحی مبتلا و استفاده از قارچکش برای بخشهای سالم گیاه ضروری است.
درمان زنگ گیاهی
 
 
بیماری کلوروزیس :
این بیماری در نتیجه کمبود کلروفیل در نتیجه وجود آسیبی در سیستم ریشه و یا کمبود مواد مغذی مانند آهن اتفاق می افتد. برگها رنگ سبز خود را از دست میدهند ولی رگبرگها سبز باقی میمانند و گیاه پژمرده میشود. با افزودن کلات آهن به آب و مراقبت از ریشه درخت این مشکل را درمان مینماید.
درمان بیماری کلوروزیس در گیاهانبیماری کلوروزیس در بونسای
 
فساد ریشه :
زهکشی نامناسب میتواند سبب شود که ریشه قهوه‌ای و وارفته شود. برگها تغییر رنگ داده و شاخه‌ها شکننده میشوند و می افتند و رشد متوقف میگردد.  ریشه های مبتلا را باید هرس نمود و گیاه را به خاک جدید انتقال داد که در ظرفی باشد که اندازه مناسب و زهکش کافی داشته باشد.
بیماری پوسیدگی و فساد ریشهمشکل پوسیدن و فساد ریشه در بونسای
 
تهیه و تنظیم توسط گروه بونسای ایرانی
www.iranibonsai.com
 

بیماری های معمول بونسای

محتوایی برای نمایش وجود ندارد !