سبکهای مختلف بونسای

بونسای فرمی از هنر ژاپنی پرورش درختان مینیاتوری است. در سایر فرهنگها نیز اقدامات مشابهی وجود دارد، مانند پنجینگ penjing در چین که در آن علاوه بر درختان مینیاتوری با استفاده از اجزایی مانند مجسمه و سنگ نمایی از منظره را خلق میکنند ، و یا هون نون بو hòn non bộ در ویتنام که با اضافه نمودن آب به این منظره نمایی از جزیره را پدید می آورند. سایکی saikei در چین مانند پنجینگ و هون نون بو به خلق مناظری از درختان مینیاتوری میپردازد. با این حال در سبک ژاپنی بونسای منحصرا به درخت مینیاتوری پرداخته میشود. این هنر به هزاران سال پیش بازمیگردد و در طی این مدت زیبایی شناسی و اصطلاحات خاص خود را شکل داده است. در طراحی بونسای مجموعه‌ای از سبکهای شناخته شده و به نام وجود دارند که درخت متعارف و طرح‌های زمینه را توصیف میکند. این سبکهای مشخص روشی مختصر و مناسب برای طراحی بونسایها در اختیار قرار میدهند.

(پینجینگ کاج کونیکا) :

www.iranibonsai.com

نمونه ای از هون نون بو :

نمونه بونسای کاج خون نون بو

(سایکی جنگلی از نارونهای چینی با توپوگرافی و پوشش گیاهی ساده)

 

تصویر کلی سبکها

سبکها بر اساس معیارهای مختلف مانند جهت تنه یا تعداد تنه‌ها در نمونه بونسای دسته بندی میشوند. برخی از دسته بندیهای اصلی سبکها به قرار زیر است:

 • جهت تنه :

  مجموعه متداولی از سبکها جهت تنه اصلی بونسای را توصیف میکند. اصطلاحات مختلفی در این گروه بکار برده میشود و شامل مواردی است که راس تنه اصلی درخت مستقیما از مرکز ورودی تنه به خاک  به سمت بالا میرود (فرمهای راست مانند چوکان chokkan و مویوگی moyogi )، یا کمی متمایل از مرکز ورودی تنه به خاک بوده (مانند شو-شاکان sho-shakkan) ، یا به شدت متمایل به یک سو باشد (مانند چو شاکان chu-shakkan و دای شاکان ‏dai-shakkan) ، و یا متمایل به زیر نقطه‌ایست که در آن تنه وارد خاک شده است (مانند آبشاری cascade و یا کنگای kengai).


  تنه و سطح پوست درخت:

   برخی سبکها شکل تنه و بافت و شیارهای پوست درخت را توصیف میکنند. برای نمونه بونسایی با تنه پیچ خورده نبیکان nebikan و بونسایی با انشعابی عمودی و یا دارای حفره‌ای در تنه sabakan نامیده میشود. سبکهای بونسای شاخه خشکیده deadwood bonsai درختانی را مشخص میکند که شاخه های قابل توجه خشکیده و یا زخمهایی در تنه دارند.  محل قرارگیری ریشه و تنه :

  اگرچه بیشتر بونسایها مستقیما در داخل خاک کاشته میشوند سبکهایی درختانی را توصیف میکنند که در صخره یا سنگ کاشته شده اند. برای نمونه سبک ریشه روی سنگ دشوجو deshojo نام دارد و سبکی که درختان تماما در (بالا یا دوطرف) صخره‌ای بزرگ ریشه دارد ایشیزوکی ishizuki است.  تنه‌های متعدد:

   در این سبکها یک بونسای بر اساس تعداد تنه به تنهایی طبقه بندی شود. (برای نمونه سوکان sokan برای تنه‌ای دوتایی از یک ریشه، سوجوsoji  برای دو درخت مجزا،‌ سامبون یوسه sambon-yose برای سه درخت، و به همین ترتیب). پیکربندی تنه نیز با سبکهای ویژه‌ای توصیف میشود برای نمونه فرم کلک ikadabuji و فرم موجی netsunagari برای درختان متعددی که از یک ریشه متصل رشد می‌یابند، و اصطلاح کلی یوسه یوئه yose-ue برای درختان متعدد به تعداد زیاد که ریشه های متصل ندارند.
  این اصطلاحات انحصاری نیستند و یک بونسای میتواند خصوصیات بیش از یک سبک را نشان دهد. در این صورت خصوصیت برجسته آن بونسای گروه سبکی را مشخص میکند.
   
   
   
   
   

سبکهای بونسای

محتوایی برای نمایش وجود ندارد !