در این بخش از سایت بونسای ایرانی، ویدیو ها و فیلم های آموزشی بونسای ایرانی و مهندس علیرضا خورشیدی که از صدا و سیما پخش شده است قرار خواهند گرفت. آموزش بونسای در شبکه دوم سیما و برنامه عصر خانواده
دوشنبه هر هفته با آیتم گل و گیاه از ساعت 18 در خدمت علاقه مندان خواهیم بود

پخش شده از تلویزیون