برنامه چهارم آیتم آموزش بونسای
در برنامه تلویزیونی عصر خانواده شبکه دو
دوشنبه مورخ 13 شهریور ماه 1396
موضوع برنامه :
آشنایی با انواع درختچه های معمول بونسای، چه بونسای هایی برای فضای داخلی مناسب هستن و چه درختچه هایی برای فضاهای خارجی، نحوه انتخاب بونسای مناسب برای هر شخص و هر مکان و نحوه نگهداری از بونسای ها
کارشناس مهندس علیرضا خورشیدی مدرس و پژوهشگر بن سای، مدیریت موسسه گل و گیاه بونسای ایرانی

4-گیاهان مناسب بونسای

محتوایی برای نمایش وجود ندارد !