قسمت اول، آیتم آموزش بونسای در برنامه عصر خانواده شبکه دو

دوشنبه مورخ 22 مرداد ماه 1396
موضوع این قسمت از برنامه آموزشی بونسای : آشنایی با موضوع بونسای، بونسای چیست، آشنایی با درختچه بونسای کارمونا و نحوه نگهداری آن
مهندس علیرضا خورشیدی
مدرس و پژوهشگر، مدیریت موسسه گل و گیاه بونسای ایرانی

 

1-آشنایی با کارمونا

محتوایی برای نمایش وجود ندارد !