قسمت پنجم آیتم آموزش بونسای در برنامه عصر خانواده شبکه دو
دوشنبه مورخ 20 شهریور ماه 1396
موضوع این قسمت از برنامه آموزشی بونسای :
نحوه نگهداری از بونسای های فضای خارجی و داخلی - نحوه انتخاب و خرید بونسای مناسب هر شخص با توجه به شرایط نگهداری - پاسخ به سوال بینندگان راجعبه سوختگی برگهای افرا
مهندس علیرضا خورشیدی
مدرس و پژوهشگر، مدیریت موسسه گل و گیاه بونسای ایرانی

5-انتخاب بونسای مناسب

محتوایی برای نمایش وجود ندارد !