قسمت سوم
ویدیو آموزشی بونسای در برنامه عصر خانواده شبکه دو
دوشنبه مورخ 6 شهریور ماه 1396
با موضوع دسته بندی انواع بونسای ها از لحاظ نگهداری، بونسای های فضای داخلی و خارجی و نحوه نگهداری از آنها
چه گیاهانی برای چه فضاهایی مناسب هستن
روش های انتخاب بن سای مناسب
بهترین روش خرید انواع گل و گیاه و بونسای
کارشناس مهندس علیرضا خورشیدی
مدرس و پژوهشگر بن سای، مدیریت موسسه گل و گیاه بونسای ایرانی
http://iranibonsai.com
https://t.me/iranibonsai_ch
09102004282

3-بونسای خارجی یا داخلی

محتوایی برای نمایش وجود ندارد !