در حال نمایش 3 نتیجه

تجهیزات گلخونه ایی (36)

سموم و مکمل ها (33)

گلدان بونسای (21)

ابزار بونسای (5)

سیم فرم دهی (12)

فروش سموم، کودها، مکمل ها و لوازم جانبیدر سایت بونسای ایرانیارائه برترین کودها، مکمل های مورد نیاز برای رشد هرچه بهتر گیاهان
همچنین انواع داروها، آنتی استرس ها، سموم و مواد مورد نیاز برای احیای درختان مینیاتوری و بونسای
هورمون های مکمل برای ریشه زایی و شاخه زایی، داروهای آنتی استرس و کودهای میکرو و مایکرو

فروش و ترکیب انواع خاک ها برای انواع  بونسای ها

فروش لوازم جانبی، نور مصنوعی برای گیاهان و اقلام مورد نیاز برای ساخت بونسای